starsآگهی های برجسته
search
share
عنوان شغلی : كارمند دفتري
گروه شغلی : پرسنل دفتری و منشی
محل کار : تهران/همه شهرها
کارفرما : وب سایت نوعروس
حقوق : توافقی
نوع آگهی : برجسته
ثبت آگهی : ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

اي استخدام

share
عنوان شغلی : كارشناس فروش
گروه شغلی : بازاریابی و فروش
محل کار : تهران/همه شهرها
کارفرما : وب سایت نوعروس
حقوق : توافقی
نوع آگهی : برجسته
ثبت آگهی : ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

اي استخدام

share
عنوان شغلی : كارمند دفتري
گروه شغلی : پرسنل دفتری و منشی
محل کار : تهران/همه شهرها
کارفرما : وب سایت نوعروس
حقوق : توافقی
نوع آگهی : برجسته
ثبت آگهی : ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

اي استخدام

share
عنوان شغلی : برنامه نويس
گروه شغلی : کامپیوتر و برنامه نویسی
محل کار : تهران/همه شهرها
کارفرما : وب سایت نوعروس
حقوق : توافقی
نوع آگهی : برجسته
ثبت آگهی : ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

اي استخدام

share
عنوان شغلی : كارمند دفتري
گروه شغلی : حقوقی و وکالت
محل کار : تهران/تهران
کارفرما : تهران ثبت
حقوق : توافقی
نوع آگهی : برجسته
ثبت آگهی : ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

اي استخدام

بیشتر
share
عنوان شغلی : وردپرس کار حرفه ای
گروه شغلی : کامپیوتر و برنامه نویسی
محل کار : یزد/یزد
کارفرما : یک شرکت معتبر
حقوق : توافقی
نوع آگهی : برجسته
ثبت آگهی : ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

باروت

share
عنوان شغلی : برنامه نویس(PHP)
گروه شغلی : کامپیوتر و برنامه نویسی
محل کار : تهران/تهران
کارفرما : شرکت نارین
حقوق : توافقی
نوع آگهی : برجسته
ثبت آگهی : ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

باروت

share
عنوان شغلی : برنامه نویس موبایل
گروه شغلی : کامپیوتر و برنامه نویسی
محل کار : تهران/تهران
کارفرما : شرکت نارین
حقوق : توافقی
نوع آگهی : برجسته
ثبت آگهی : ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

باروت

share
عنوان شغلی : حسابدار و فروشنده
گروه شغلی : حسابداری و مالی
محل کار : تهران/تهران
کارفرما : هارمونی ژیوار
حقوق : توافقی
نوع آگهی : برجسته
ثبت آگهی : ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

باروت

share
عنوان شغلی : مدیر بازاریابی
گروه شغلی : بازاریابی و فروش
محل کار : تهران/تهران
کارفرما : شرکت توسعه سیاحان
حقوق : توافقی
نوع آگهی : برجسته
ثبت آگهی : ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

باروت

بیشتر
share
عنوان شغلی : مدیر فروش تلفنی
گروه شغلی : بازاریابی و فروش
محل کار : تهران/تهران
کارفرما : شرکت توکا
حقوق : توافقی
نوع آگهی : برجسته
ثبت آگهی : ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

حامی کار

share
عنوان شغلی : برنامه نویس mvc
گروه شغلی : کامپیوتر و برنامه نویسی
محل کار : تهران/تهران
کارفرما : مهندسین وستانت پارسیان
حقوق : توافقی
نوع آگهی : برجسته
ثبت آگهی : ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

حامی کار

share
عنوان شغلی : منشی و مسئول دفتر
گروه شغلی : پرسنل دفتری و منشی
محل کار : تهران/تهران
کارفرما : پردازش موازی داده
حقوق : توافقی
نوع آگهی : برجسته
ثبت آگهی : ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

حامی کار

share
عنوان شغلی : مدیر تبلیغاتی مجازی
گروه شغلی : کامپیوتر و برنامه نویسی
محل کار : تهران/تهران
کارفرما : شرکت داکا
حقوق : توافقی
نوع آگهی : برجسته
ثبت آگهی : ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

حامی کار

share
عنوان شغلی : برنامه نویس سی شارپ
گروه شغلی : کامپیوتر و برنامه نویسی
محل کار : تهران/تهران
کارفرما : شرکت اکسیر
حقوق : توافقی
نوع آگهی : برجسته
ثبت آگهی : ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

حامی کار

بیشتر